BortMedStubben.SE

Vi utför:

  • Fräsning av stubbar, häckar och rötter.

  • Trädfällning.

  • Röjer sly och buskar.

  • Och andra typer av trädgårdstjänster.

Allt med 50% Rut-avdrag.

Stubbfräsning

Det kan vara stora problem att bli av med en stubbe på tomten.

Att försöka gräva upp en större stubbe för hand är oftast nästan omöjligt.

Med en grävmaskin kan gräsmattan lätt bli sönderkörd samt att resultatet kan sluta med ett jättestort hål efter stubben och stora delar av rötterna. 

Vi utför stubbfräsning av stubbar, häckar och rötter med hjälp av fräsning. För både företag och privatpersoner.

Det enda som blir kvar är en hög av spån och ett hål där stubben stod. Hålet kan därefter fyllas med jord och nytt gräs kan planteras.

Priset för fräsningen bestäms av antalet stubbar, samt storlek.

Storleken på stubbarna avgörs genom mätning av diametern på stubben. Mätningen görs där stubben går ner i marken, inte på toppen. (se bilden ovan)

Boka tillsammans med grannar så kan ni på så sätt få ett lägre pris.

Skicka gärna över bilder på stubbarna så kan vi på ett enklare sätt fixa offert på jobbet. Vid bildtagning, använd gärna något som kan användas som referens för att avgöra storleken. t.ex. A4-papper.

Arbetsområde hela Örebro län och lite till. Utgångspunkt från Kumla.

Startavgift tillkommer beroende på ort.

 Före och efter bilder.