Stubbfräsning till bra priser. NU ÄVEN 50% RUT-AVDRAG

stubb
Det kan vara stora problem att bli av med en stubbe på tomten.
Att försöka gräva upp en större stubbe för hand är ofta nästan omöjligt.
Med en grävmaskin kan gräsmattan lätt bli sönderkörd samt att resultatet kan sluta med ett jättestort hål efter stubben och stora delar av rötterna.

Vi utför stubbfräsning av stubbar, häckar och rötter. Även röjning av sly och buskar, enkel trädfällning och andra trädgårdstjänster.
Det enda som blir kvar är en hög av spån och ett hål där stubben stod. Hålet kan därefter fyllas med jord och nytt gräs kan planteras.

Fler trädgårdstjänster som får utföras med 50% RUT-avdrag.

Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning ger sedan tidigare rätt
till rutavdrag.
Från och med den 1 augusti ger också följande trädgårdsarbeten rätt till rutavdrag:

• Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
• Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
• Kompostering och ihop samling av trädgårdsavfall inför bortforsling.
• Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Följande kringtjänster kommer INTE att ge rätt till rutavdrag:
• Bortforsling och hantering av trädgårdsavfall utanför tomten.
• Plantering av nya växter och träd.
• Rådgivningstjänster som till exempel trädstatusbedömning och trädgårdsdesign.
• Kostnader för maskiner som till exempel traktor och skylift. 

 

Före

Här är ett exempel på en stubbe ca: 50cm i marknivå före stubbfräsning.

 

efter

Efter stubbfräsning finns bara ett hål samt en hög med spån kvar.
Bara att forsla bort spånet och fylla på med ny jord och ev. så nytt gräs.

Hur mäter man storleken på stubbarna?

I de flesta fall baserar vi priset för stubbfräsning på diameterstorleken på stubbarna.

Eftersom stubbar är mycket större under marken än vad som syns ovan mark så är regeln att man mäter stubbarna i mark nivå, och inte på toppen av stubben. 

Priser

Alla jobb är olika. Men i de flesta fall mäter vi stubbarna och ger ett pris baserat på våra diameter priser.

Framkörnings avgift kan förekomma beroende på var jobbet utförs. 

Lägsta debitering ligger på 500:-

Häckar och rötter från buskar är svårare att sätta ett pris på i förhand, så ett besök eller bilder på objektet önskas.

Vid större antal stubbar kan vi givetvis ge rabatt på stubbfräsning.

Är ni ett gäng med grannar kan ni även gå ihop för att på så sätt få ett lägre pris.

Är ni intresserade av stubbfräsning?
Kontakta oss för prisuppgifter via telefon, SMS eller e-post.

 

 trio bäst i test